16 Mart 2013 Cumartesi

''Her şeyi derinden duyan ama garip şekilde ezilmiş bazı insanlar vardır.''


Sultan Abdülhamid Han:''Büyük Ermenistan''rüyası gören Ermenilerin ve onlara yandaş Batılı devletlerin hışmına uğradı.Ona ''Kan dökücü'',hatta ''kan emici anlamında ''Kızıl Sultan''dediler.

Halbuki o,otuz üç sene süren padişahlığı süresince sadece üç dört adi suçlunun idam cezasını tasdik etmiş,arabasına bomba koyan Ermeni suikastçıları dahi affetmiştir..

Sultan Abdülaziz:Çözülme sürecine giren imparatorluğu yeniden inşa etmek için çırpınan genç padişahın(32 yaşında tahta çıktı) düşmanı çoktu..
Düşmandılar;çünkü denetimsiz,kontrolsüz ve sahipsiz devleti soymak kolaydı.Halbüki Padişah,devlete sahip çıkıyor,devleti yeni kurumlarla tanıştırıyor,Avrupa seyahati ile de bilgisini ve görgüsünü arttırmaya çalışıyordu.Zaten çok iyi eğitim almış;son derece zeki,bilgili,üstelik çalışkan bir padişahtı.Gözünü budaktan sakınmaz bir yapısı vardı.Bu yapısı yüzünden halk onu Yavuz Sultan Selime benzetir ve severdi.

Nizamiye ,ihtiyat,redif ve müstahfız adıyla 700.000'i aşkın askeri bir kuvvet hazırladı.Bunların top ve tüfek ihtiyaçları için de modern tesisler kurdurdu.Sultan Abdülaziz sayesinde Osmanlı Donanması dünyanın sayılı donanmalarından biri haline geldi.

Sultan Vahidettin:Sultan Vahideddin,gerçekten de en çok tartışılan padişahlardan biridir.Ona ''HAİN'' diyen vardır,''ALİM''diyen diyen vardır..
Güvendiği komutanları Anadolu'ya göndermeye karar verdi.Mustafa Kemal'i bu karar çerçevesinde saraya çağırdı ve dedi ki ''Paşa, Paşa! şimdiye kadar devlete çok hizmet ettiniz.Bunları tarih yazacak.Ama asıl şimdi yapacağınız hizmet hepsinden mühim olabilir:Siz devleti kurtarabilirsiniz!Cenab-ı Allah muvaffak etsin.''
Masrafları için bir miktar para verdi.Bandırma vapuru ile Anadolu'ya gönderdi.
Böylece istiklal mücadelesi başlamış oldu.İstiklal Savaşı zaferle sonuçlandıktan sonra TBMM hükümeti,1 Kasım 1922'de saltanatın kaldırıldığını bir kanunla kabul etti.
Vahideddin Han'ın adı hutbelerden kaldırıldı.İstanbul ve Anadolu basınında aleyhinde yazılar çıkmaya başladı.

Sultan Vahideddin,yurt dışına çıkarken emrinde hazineler olduğu halde şahsi parasının ve hanedan armasının dışında tek kuruş almamıştır.

Osmanlı İmparatorluğu Devlet-i Ebed-Müddet

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder