16 Mart 2013 Cumartesi

Aşk mıdır ki? Kanuni Sultan Süleyman (Muhibbi)Osmanlı sultan ve şehzadeleri bilim ve sanatın gelişimi için yönetici olarak yüklendik­leri sorumlulukların yanı sıra, himaye ettikleri bazı sanat dallarında yetenekleri doğrultu­sunda eserler vermişlerdir. Öyle ki padişahlardan II. Bayezit (Adlî), Yavuz Selim (Selimî), Kanuni Süleyman (Muhibbî), II. Selim (Selimî), III. Murat (Muradî); şehzadelerden Cem, Korkut (Harimî), Mustafa (Muhlisî), Bayezit (Şahî) aynı zamanda tanınmış şairlerdir. Di­ğer Osmanlı şairlerinin şiirleriyle boy ölçüşebilecek nitelikte eserleri vardır.
Kanuni Sultan Süleyman Han'ın şiiri ''Aşk mıdır ki''

Aşk mıdır ki can-ü dil mülkünü yağma eyleyen
Aşk mıdır sinemin içre gelip de câ eyleyen

Aşk mıdır ki boynuma takıp belâ zincirini
Gezdirip Mecnûnleyin âlemde rüsvâ eyleyen

Aşk mıdır ki bî-vefâ güller elinden geceler
Inledip bülbülleri tâ subh güya eyleyen(Sabaha kadar söyleştiren)

Aşk mıdır ki eyleyen tîr-i cefâya cân-siper(Canını feda eden)
Mihnet(sıkıntı) ü derd ü gamı sinemde peydâ eyleyen

Aşk mıdır ki bir kemân-ebrû nigârın(güzel yüzlü sevgili) yâdına
Ok gibi bu kaddimi (boy pos)büküp benim yâ eyleyen

Aşk mıdır ki fenni derdi (dert ilmini)okutup âşıklara
Fasl u babı sinemin levhinde(gönlümün bölümlerinin yazılı olduğu fasılda) inşâ eyleyen

Aşk mıdır ki bu Muhibbi sîne sîne dağ vurup
Ahir ânın gözleri yaşını derya eyleyen
Kanuni Sultan Süleyman Han

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder